شرکت داریو پلیمر

بازیگری پیشگام و پایدار در تولید قطعات خودرو، ارائه دهنده محصولات وخدمات متنوع و با کیفیت در سطح کشور و جهان، شناخته شده به عنوان شریک استراتژیک منتخب در حوزه صنایع تولیدی قطعات تزئینی خودروهای داخلی و خارجی.